Bushigruppen är en fortsättningsgrupp, generellt för barn med gult/orange bälte.

Grupperna delas inte in strikt åldersmässigt, vi utgår istället ifrån individ och kunskapsnivå.