Enligt föreningens stadgar har det senaste årsmötet beslutat följande avgifter för verksamhetsåret:

Medlemsavgift är 100 kr / år för samtliga medlemmar

Träningsavgift är 900 kr / termin för samtliga medlemmar förutom Lekjudon som betalar 700kr / termin och X-Fit som betalar 900kr / år.

Familjerabatt

Om tre eller fler personer i familjen är medlemmar i klubben sänks träningsavgiften till 700 kr per person och termin. Medlemsavgiften ligger fast på 100 kr / år.

Terminsavgift och medlemsavgift erläggs för nybörjare eller vid årsskifte.

Registrera er i vårt medlemsregister så skickar vi betalningsinformation till er mailadress.

Om ni inte har någon mailadress:
Betala in på Bankgiro-nummer: 5428-1910
Glöm ej skriva namn, grupp och personnummer för att underlätta administrationen.