Landvetter Judoklubb baserar sina tankar på gradering utifrån nedanstående:

Den nya graden skall erhållas utifrån en balans av följande:

  • Kunskap: premiera medlemmens kunskaper
  • Uppskattning: gentemot medlemmens medverkan
  • Uppmuntran: sporra medlemmen till vidare träning

Avsikten med detta synsätt på gradering är att samtliga medlemmar i Landvetter Judoklubb skall känna sig värda den nya graden.

Dessa tre synsätt på gradering ger oss möjligheten att låta våra medlemmar ”lyckas” med sina graderingar. Den absoluta och nödvändiga kunskapen kommer från olika faser för olika personer och det skall inte hindra en yngre medlem från att stiga i graderna.

I denna så viktiga del inom Judon så spelar säkerhetsaspekterna en viktig roll. Detta hänger ihop med mognad, särskilt hos de yngre medlemmarna. Trots detta ovan fria synsättet på gradering så är det för oss viktigt att inte ”övergradera” barn och därmed utsätta dem för fara i samband med deras judoutövande.

Det är även för oss viktigt att våra medlemmar, redan i de tidigare graderna förstår innebörden av god kamratskap, hjälpsamhet och förståelse mellan varandra som klubbkamrater. Vi tar även detta i hänsyn till graderingsmomentet.

Till graden 5 Kyu (gult bälte) är det obligatoriskt att man skaffar sig ett judopass och en judodräkt.

En medlem kan skaffa sig en halvgrad när denne känner sig säker uppemot 50% av teknikerna till den berörda graden. Då kan medlemmen i samråd med ansvarig tränare eller graderingsansvarig anmäla sig till gradering för en halvgrad.

Även tidigare graders tekniker samt övningar kommer att prövas under en gradering till helgrad.

Medlem som tävlar på minst distriktsnivå ska visa större kunskap rent tekniskt än vid teoretiska kunskaper.

En examinator bör ej gradera familjemedlem eller av nära släkt, detta för att minska eventuella problematiska situationer i föreningen i efterhand.

Inom timmarna kan examinatorn även räkna in tävlingsuppdrag, domaruppdrag, ledaruppdrag eller andra uppdrag som är till gagn, både för medlemmen och föreningen.

Registrera er på hemsidan så kommer ni att få tillgång till mer ingående information för de olika graderna.