DENNA GRAD BÖR TIDIGAST ERHÅLLAS EFTER 50 TRÄNINGSTIMMAR RÄKNADE FRÅN BLÅTT BÄLTE.

Nedan följer videos för de tekniker som du behöver kunna för att gradera dig till brunt bälte.

Teknikerna finns även översiktligt i graderingshäftet.

Nedanstående, fyra tekniker från Tilläggstekniker, samt alla tidigare tekniker från Gult, Orange, Grönt och Blått bälte:

 

Nage Wasa 

Kata guruma


Sukui nage


Uki otoshi


Yoko gake


Yoko guruma


Yoko otoshi


Ura Nage


Yoko wakare

  

Nage No Kata - Te Wasa

Uki otoshi
Ippon seoi nage

Kata guruma

0-1:40 på nedan Video

 

Nage No Kata - Koshi Wasa

Uki goshi

Harai goshi

Tsurikomi goshi

1:40 - 2:55 på nedan video

  

Nage No Kata - Ashi Wasa

Okuri ashi-harai

Sasae tsurikomi ashi

Uchimata

2:55-4:25 på nedan video